Det enhetliga patentsystemet

Tyskland kan nu godkänna ett gemensamt domstolssystem.

Domstolssystemet inom det enhetliga patentsystemet bygger på ett avtal mellan de deltagande länderna. Hela det enhetliga patentsystemet träder i kraft först när domstolsavtalet har godkänts av 13 länder, däribland Tyskland, Frankrike och Italien. Tyskland hade godkänt avtalet men författningsdomstolen i Tyskland förklarade i mars 2020 att godkännandet var ogiltigt på grund av att det tyska parlamentet inte röstade med tillräcklig majoritet.

Ett politiskt beslut har på nytt tagits i Tyskland om att godkännande kan ske och de två därefter ingivna klagomålen till författningsdomstolen i Tyskland har nu avslagits. Detta innebär att det är grönt ljus för Tyskland att godkänna det enhetliga patentsystemet.

Det enhetliga patentsystemet

Länk till nyhet hos German Federal Constitutional Court (extern webbplats)