Enklare att söka prioritet

Nu blir det enklare för dig som sökt patent i Sverige och vill ha prioritet i en europeisk patentansökan. Tidigare hade du som söker ansvaret för att skicka gransknings- och bedömningsresultatet till EPO. Från och med 1 juli skickar PRV vidare resultatet automatiskt till EPO.

EPO kräver tillgång till gransknings- och bedömningsresultat enligt EPC regel 141 (1). Hittills har sökanden själv ansvarat för att resultaten skickas vidare till EPO, men i och med att PRV automatiskt gör detta så behöver sökanden inte göra det, EPC regel 141 (2).