Förändrade PCT-avgifter

Följande PCT-avgifter justeras från 1 maj 2022.

Internationell ansökningsavgift: 14 330 SEK

Avgift för varje sida utöver 30: 160 SEK

Avgiftsreducering: Om en internationell ansökan med beskrivning, patentkrav och sammandrag ges in via PDF-format ska avgiften reduceras med 2 150 SEK

Avgiftsreducering: Om en internationell ansökan med beskrivning, patentkrav och sammandrag ges in via XML-format ska avgiften reduceras med 3230 SEK

Handläggningsavgift fas II: 2 150 SEK

Till prislistan

Uppdaterad 2022-10-24