Idag börjar International IP Enforcement Summit

Den 22 juni och 23 juni är PRV värd för det återkommande toppmötet International IP Enforcement Summit.

Det internationella toppmötet om immateriella rättigheter samlar viktiga europeiska och internationella beslutsfattare, brottsbekämpande myndigheter, multinationella företag och andra relevanta aktörer för att diskutera sätt att förbättra skyddet och efterlevnaden av immateriella rättigheter i EU och världen över.                
  
I år genomförs mötet digitalt och PRV har fått äran att vara värdland. Mötet arrangeras i samarbete med Europeiska kommissionen och EUIPO. Bland annat kommer det att diskuteras hur man kan använda immateriella rättigheter som ett verktyg för att skydda hållbara investeringar, och hur rättighetsinnehavare, mellanhänder och tillsynsmyndigheter kan samarbeta internationellt mot olaglig verksamhet som till exempel intrång i immateriella rättigheter online.

Idag släpper OECD/EUIPO även en rapport om piratkopiering som också kommer att diskuteras på toppmötet. Här kan du ta del av rapporten Global Trade in Fakes, (pdf 1,3 Mb) 

Vissa delar spelas in och kommer att vara tillgängliga på EUIPO:s webbplats. Där finns även mer information om mötet och talarna.