Närbild på en laptop med två usb-minnen.

IMY och PRV utbildar datadrivna innovatörer

”Datadriven innovation med gott GDPR-samvete” är en ny kurs och samtidigt ett nytt samarbete mellan Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och Patent- och registreringsverket (PRV). Kursen vänder sig till små- och medelstora företag, start-ups och datadrivna innovatörer som vill veta mer om hur man skapar immateriella tillgångar och vad man får och inte får göra.

– Integritet och innovation behöver kopplas samman för att ny teknik ska kunna användas på ett ansvarsfullt sätt. Kunskapen om dataskyddsreglering behöver bli större. Vi är därför glada över att få medverka som gäst på den här kursen hos PRV, det är ett sätt för oss att nå ut till Sveriges innovationsaktörer, säger Lena Lindgren Schelin, GD på IMY.

– Samarbetet med IMY är viktigt. Att veta hur man behandlar personuppgifter och GDPR är en avgörande pusselbit för den som uppfinner och skapar immateriella värden inom datadriven innovation. Informationen från IMY och PRV kompletterar varandra, säger Peter Strömbäck, GD på PRV.

Kursen hålls digitalt på Teams, den 26 oktober.

IMY har sedan april 2021 ett regeringsuppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser avseende integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer.

PRV har i sitt regleringsbrev att genom kunskapshöjande insatser arbeta för ökad förståelse för immateriella tillgångar och rättigheter i förhållande till allmänhet, näringsliv och offentliga aktörer.

Uppdaterad 2023-04-18