Information om PRV:s hantering av ärenden som berörs av den militära aggressionen i Ukraina

Kriget i Ukraina kan utgöra godtagbart skäl för att bevilja anstånd för vissa svarsfrister.

Vid begäran i varumärkes- och designärenden kan upprepade anstånd beviljas.

Vid begäran i patentansökningar kan anstånd beviljas för att besvara tekniska förelägganden med totalt 4 månader i stället för 2 månader. 

Svarsfrister i invändningsärenden i patentärenden, ärenden om tilläggsskydd, patentbegränsning eller upphävande av patent kommer att förlängas med 2 månader vid begäran.

Har frist missats finns möjlighet att begära återställande av försutten tid. 

Korrigering av felaktig uppgift om land

PRV kommer att korrigera felaktiga adresser ex officio i pågående ärenden. Korrigeringar ska genomföras om Ryssland anges som land för adresser i Ukraina (i Krim, Donetsk etc.).

Med anledning av militära aggressionen i Ukraina, se länkar med information om vad som gäller i EPO, WIPO och EUIPO nedan:

European Patent Office (epo.org)

WIPO Global IP Services Statement of Provisions Potentially Applicable to International Applications and/or Registrations Regarding Ukraine and the Russian Federation

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/decisions-and-communications-of-the-executive-director

Uppdaterad 2023-03-10