Landskapsmålning gjord av AI via GAN-maskininlärning. Källa: Datascientist55

Kapprustningen om AI är i full gång

Redan idag finns musik och konst gjord av artificiell intelligens (AI) som inte går att skilja från den gjord av människa. Snart kommer uppfinningar helt gjorda av AI, till exempel medicinska produkter skapade från stora mängder data. Vem äger verket eller uppfinningen?

För alla som arbetar med immaterialrätt är artificiell intelligens högaktuellt och något som just nu diskuteras världen över. PRV lämnade nyligen över en promemoria till regeringen med förslag på proaktiva åtgärder Sverige kan göra för att ligga i framkant. Den är framtagen av en expertgrupp efter rundabordssamtal med akademi och näringsliv. Författare till promemorian är Christian Nilsson Zamel senior jurist på PRV och svensk delegat i FN:s organ för immaterialrätt WIPO.

– Det här är det mest omvälvande som hänt sedan de internationella konventionerna kring patent och upphovsrätt förhandlades fram i slutet av 1800-talet. Så länge en människa styr AI:n fungerar våra lagar, men snart kommer vi att se helt självständiga AI-skapelser och då blir det problematiskt att lagen idag troligen kräver att upphovsperson eller uppfinnare är en människa, säger Christian Nilsson Zamel, senior jurist på PRV och svensk  delegat i FN:s organ för immaterialrätt WIPO.

AI kommer att genomsyra forskning inom en rad områden i framtiden, tror Christian Nilsson Zamel. Vi kommer att få se samhällsvetenskapliga och medicinska slutsatser och produkter som är direkta resultat av AI:s analys av stora mängder data.

Utvecklingen kring AI går snabbt och det är viktigt att lagstiftningen inte står oförberedd. Det kommer att krävas internationella samtal och förhandlingar.

Eftersom lagstiftningen direkt påverkar stora ekonomiska intressen är det viktigt att Sverige som en av världens mest innovativa länder ligger steget före i frågan, anser Christian Nilsson Zamel. Som han ser det finns tre vägar framåt:
– Att AI-producerade ting inte har något skydd, att de får en egen lagstiftning med särskilda förutsättningar och skydd, eller slutligen att man använder dagens lagstiftning och låter AI stå som upphovsperson och uppfinnare.

Alla vägarna har för- och nackdelar som, inte minst, har med internationella förhandlingar att göra, samt risken att urvattna den befintliga lagstiftningen. Vilken väg världen väljer återstår att se.