Förändrade PCT-avgifter 1 september 2023

Avgiftsändringen sker på grund av valutajusteringar.

Granskningsavgift liksom avgift för oberoende uppfinning liksom avgift för tilläggsgranskning:

20 760 kr

Alla priser finns här:

Till prislistan