Förändrade PCT-avgifter från 1 november 2022

Avgiftsändringen sker på grund av valutajusteringar

Internationell ansökningsavgift: 14 650 kr
- för varje sida utöver 30: 170 kr

Avgiftsreducering om den internationella ansökan inges via PDF: 2 200 kr

Avgiftsreducering om den internationella ansökan inges via XML: 3 300 kr

Handläggningsavgift fas II: 2 200 kr

Till prislistan