Nytt regelverk på gång för standardessentiella patent (SEP)

Ett patent som skyddar teknik som krävs för att kunna följa en standard, kallas standardessentiellt patent (SEP).  Europeiska kommissionen (EC) tar nu ett första steg till att förbättra förutsättningarna för ett mer öppet, förutsägbart och effektivt SEP-system.

Ett stort antal standarder för teknisk utveckling bygger på SEP. 4G-standarden för mobil kommunikation som används världen över är ett sådant exempel.

Samspelet mellan patent och standarder är viktigt för innovation och tillväxt. Standarder säkerställer att driftskompatibel och säker teknik får spridning bland företag och konsumenter. Smidiga licensieringsmetoder är därför nödvändiga för att garantera en rättvis, rimlig och icke-diskriminerande tillgång till standardiserad teknik och för att belöna patenthavare så att de fortsätter att investera i forskning och utveckling och standardiseringsverksamhet.

När en standard väl har fastställts åtar sig patenthavarna att licensiera sina standardessentiella patent för användningen av standarden på ”rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande” villkor (FRAND; eng. Fair, Reasonable And Non-Discriminatory). Den exakta betydelsen av FRAND är dock oklar, vilket gör att konflikter ofta uppstår om licenskostnader och villkoren för SEP. Många användare anser inte att dagens licensieringssystemet är transparent, förutsägbart och effektivt.  

För att kunna skapa ett mer rättvist och balanserat licensieringsregelverk vill Europeiska kommissionen med det här initiativet bjuda in berörda parter att uttrycka sina åsikter och erfarenheter genom att lämna in synpunkter på det nuvarande SEP-licensieringssystemet och ett eventuellt nytt SEP-licensramverk.

De vill veta vad du tycker och kommer att ta hänsyn till dina synpunkter när de arbetar vidare med förslaget.

Lämna dina synpunkter här t.o.m. den 9 maj

Uppdaterad 2023-02-07