Foto: Casper Hedberg

Nytt utbildningsmaterial för unga som vill starta företag

PRV har i ett samarbete tillsammans med Svenskt Näringsliv tagit fram ett nytt utbildningsmaterial för unga företagare. Utbildningen belyser vikten av att tidigt i sin företagsresa lära sig värdet av sina immateriella tillgångar.

Syftet med utbildningen är att ge Sveriges unga företagare den kompetens de behöver för att kunna fatta beslut om sina immateriella tillgångar, så att de kan  stå väl rustade på den svenska och den internationella marknaden.

Utbildningen består av filmer som ska hjälpa unga företagare att hitta sina dolda tillgångar i ett tidigt skede av sin resa som företagare.

Den nya utbildningen har tagits fram av Markus Dahlberg, verksamhetsutvecklare på PRV och Christina Wainikka, Policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv och medlem i PRV:s insynsråd. Utbildningen som är ett EUIPO projekt lanseras i samarbete med organisationen Ung Företagsamhet Sverige.

Ung Företagsamhet finns i hela Sverige och varje år driver ungefär 30 000 gymnasieelever eget så kallat UF-företag i skolan.  Många av dessa UF-företagare driver sedan vidare sitt företag som ett Aktiebolag och efter 10 år med ett genomsnitt med 5-15 anställda.

- Som före detta UF elev och nuvarande UF-Alumn så tycker jag detta är ett lysande projekt som PRV tagit tag i att genomföra tillsammans med Svenskt Näringsliv. Detta skulle hjälpt mitt UF-företag massor när vi lanserade en produktutveckling på marknaden som var innovativ och nytänkande. Om vi hade fått denna information då hade vi kunnat tjäna bra på produkten även nu, 16 år senare. Dessa kunskapsfilmer kommer inte en dag för sent, säger Maria Berghäll UF-Alumn och EM-mästarinna i Ungt Företagande.

Med detta initiativ kan unga företagare tidigt få en bra relation med PRV och ha lättare till att söka bland annat Patentskydd hos oss.