Öppen konsultation angående tvångslicenser av immateriella tillgångar

EU-kommissionen har inlett en öppen konsultation om tvångslicenser av immateriella tillgångar. Tvångslicenser ger en regering möjlighet att tillåta användning av patenterade uppfinningar utan patentinnehavarens tillstånd.

Tvångslicenser kan hjälpa till att hantera kriser genom att ge tillgång till nyckelprodukter och teknologi. Det är en sista utväg som kan komma i fråga då frivilliga överenskommelser misslyckats. Reglerna om tvångslicenser är för närvarande fragmenterade och de olika EU-länderna har sina egna regler. Detta kan vara en källa till rättsosäkerhet för både patentinnehavare och användare av immaterialrätter.

Med denna öppna konsultation inbjuder EU-kommissionen intresserade parter att ge sina synpunkter på hur man kan skapa ett mer effektivt och samordnat licenssystem inom EU, genom att minska nuvarande fragmentering och förbättra EU:s möjligheter att hantera kriser som Covid-19 pandemin. Konsultationen tar särskilt upp möjligheterna till harmonisering och samordning mellan EU:s medlemsländer och samordning med EU kommissionen.

Efter detta kommer kommissionen under 2023 att presentera ett förslag till ramverk för tvångslicenser inom EU, i enlighet med Handlingsplan 2020 för immaterialrätter. Syftet med detta initiativ är inte att öppna upp för fler tvångslicenser, utan att se till att EU står bättre rustat att hantera EU-omfattande kriser.

Konsultationen är öppen till den 28 september 2022 och du når den via denna länk: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f8d2595-0615-b2ff-7c67-17933c082b05