Förändrade PCT-avgifter

PCT-avgifter från 1 juni 2021.

Internationell ansökningsavgift: 12 280 SEK

Avgift för varje sida utöver 30: 140 SEK

Avgiftsreducering: Om en internationell ansökan med beskrivning, patentkrav och sammandrag ges in via PDF-format ska avgiften reduceras med 1 850 SEK.

Om en internationell ansökan med beskrivning, patentkrav och sammandrag ges in via XML-format ska avgiften reduceras med 2 770 SEK.

Handläggningsavgift fas II: 1 850 SEK