En bild på en glödlampa på en tidning
En bild skapat av AI-verktyget Gencraft. Verktyget skulle skapa en bild på temat "Intellectual property and business"

PRV i samarbete om kunskapsautomation och AI

PRV deltar i ett samarbetsprojekt med Kairos Future om kunskapsautomation och AI. Projektet och studien går ut på att undersöka så kallad generativ AI och den automationen av kunskapsarbete som följer i dess spår.

Studien ska ge ett brett, djupt och databaserat underlag för företags och organisationers strategiska beslut kring användande av AI inom informations- och kunskapsarbete.

Jimmie Femzén, enhetschef teknisk arkitektur och systemutveckling på Digitaliserings- och utvecklingsenheten (DUA) och Maziar Soltani, avdelningschef på DUA deltar i samarbetet.

Kunskapsautomation genom generativ AI förutspås påverka de flesta kunskaps- och tjänstemannayrken, dvs det arbetsliv vi har och ser idag kommer förändras. Ni har säkert redan testat generativ AI, exempelvis ChatGPT, och fått en uppfattning om vad verktyget kan göra. Men, vad händer på längre sikt och vilka tjänster kommer bygga vidare på generativ AI?, säger Jimmie Femzén.

Projektet  undersöker fyra övergripande områden:

  • Teknikens frontlinje och framtida möjligheter och utmaningar
  • Verktyg och möjligheter redan idag
  • Påverkan på olika yrkesroller och arbetsliv på kort och längre sikt
  • Medarbetares syn på automatiserat tjänstearbete

I projektet ingår representanter från Akavia, Burlövs kommun, Försvarsmakten, Haninge kommun, Skatteverket, Sveriges Ingenjörer och vi på PRV. 

Projektet startar i maj med slutrapport planerad till oktober 2023.

Läs mer om projektet på Kairos Futures webbplats:

Ny Framtidsstudie: Generativ AI och Framtidens Yrken