PRV:s konsulttjänster: Information om prisjustering

Patent- och registreringsverket måste ha kostnadstäckning för alla konsulttjänster. Tjänsterna får varken driva vinst eller gå med förlust. 

På grund av kostnadsökningar behöver PRV därför genomföra ett antal prisjusteringar. De nya avgifterna baseras på  timpriset 1500 SEK för ingenjörsuppdrag och 1200 SEK för design- och varumärkesuppdrag (priser exklusive moms). Denna prissättning kommer att  gälla från och med den 9 juni 2022.

Patent - priser för konsulttjänster

Varumärke - priser för konsulttjänster

Design - priser för konsulttjänster

Uppdaterad 2022-06-30