Sverige – näst bäst i världen i år igen!

Sverige placerar sig även i år på andra plats när världens mest innovativa länder mäts i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index.

- Trots oroliga tider visar detta index att Sverige som land har en mycket hög innovationsförmåga och ligger i den absoluta världstoppen, säger Peter Strömbäck, generaldirektör PRV.

 - Sveriges ledande ställning beror särskilt på att vi har en hög utbildningsnivå, väl utbyggd infrastruktur inom data och IT, samt att det finns goda möjligheter till forskning och innovation. Innovation driver tillväxt och företag som tar tillvara och utvecklar sina immateriella tillgångar har goda förutsättningar att växa, avslutar han.

WIPO:s The Global Innovation Index undersöker 132 länders innovationsmöjligheter och resultat utifrån 80 indikatorer. Förutom kriterier som patent och varumärkesansökningar, har man även indikatorer för skapande av appar för mobiltelefoner, export av högteknologi, politiskt klimat, utbildning, vetenskapliga publikationer, infrastruktur och idéskapande.

Rankingen har publicerats årligen sedan 2007.                                      

Länk till rapporten: 
Global Innovation Index 2021: Which are the most innovative countries? (wipo.int)

Uppdaterad 2023-04-18