Grön tyg
Foto: Engin Akyurt pixabay.com

WIPO Greens mentorprogram för dig inom grön textil

Nu kan ditt företag få chansen att delta i ett mentorprogram om IP-strategier och hållbara metoder för ett grönare mode. Programmet arrangeras av WIPO Green (World Intellectual Property Organization) och IP for business Division, IPBD.

IP, immateriella tillgångar,  är en kärntillgång för modebranschen och branschen har en stor miljöpåverkan. Produktionen inom textil- och konfektionssektorn använder höga halter av råvaror, vatten, energi och kemikalier och genererar ofta luft-, vatten- och markföroreningar som kan ha stor påverkan på miljön. Att utveckla en grönare och mer hållbar textil- och klädproduktion är avgörande.

Idag är världens textil- och klädsektor fortfarande en industri baserad på små och medelstora företag (SMF). WIPO Green hjälper små och medelstora företag att utveckla textilier från mer hållbara källor samt att utveckla lösningar för att minska föroreningar, vattenanvändning och koldioxidutsläpp i samband med modeindustrin.

De klädföretag som blir utvalda till mentorprogrammet får fyra månader med expertrådgivning om IP-hantering och strategier och vägledning om hur IP-systemet kan användas för att göra produkter mer konkurrenskraftiga på marknaden. De kommer också att få stor kunskap om hållbara metoder som utvecklats och antagits av textil- och klädföretag över hela världen.

Programmet avslutas i juli med ett offentligt evenemang för att främja entreprenörernas synlighet som får visa upp sina affärs- och IP-strategier för externa intressenter.

WIPO Green är en global marknadsplats för hållbar teknik som stödjer globala arbeten för att hantera klimatförändringar. IP for Business Division (IPBD) ansvarar för att utveckla verktyg och tjänster för att stödja företag att maximera sin potential genom immateriella rättigheter.

För att ansöka till mentorprogrammet måste sökande uppfylla vissa kriterier.

Läs mer och ansök via WIPO Green senast 27 mars 2022

Uppdaterad 2023-02-08