PRV:s historia

PRV har en lång och intressant historia. Här kan du läsa om verksamhetens utveckling.

Privilegium

På 1600-talet hade företeelsen att söka patent och ensamrätt på en ny uppfinning blivit känd i Sverige. Då användes ordet privilegium för patent och ensamrätt. 

Kongliga Patentbyrån

År 1885 inrättades Sveriges första patentverk, nämligen Kongliga Patentbyrån, som bedrev sin verksamhet på Lilla Nygatan i Gamla stan i Stockholm. Kongliga Patentbyrån bytte så småningom namn till Kungliga Patent- och registreringsverket (PRV).

PRV

PRV låg först på Birger Jarlsgatan men när lokalerna där blev för trånga flyttade man några gånger innan byggandet av PRV:s hus på Valhallavägen i Stockholm började 1917. Ragnar Östberg, då en av Sveriges mest kända arkitekter, utförde alla ritningar över huset och dess inredning. Våren 1921 stod huset klart för inflyttning. Allt eftersom åren gick utvecklades PRV till att bli en internationell patentmyndighet med fokus på omvärldsfrågor. Idag är PRV en modern och kundorienterad myndighet med säte i Stockholm och Söderhamn.