Ett modernt patentverk

PRV är centret för immateriella rättigheter i Sverige.

PRV är en modern och kundorienterad myndighet som är öppen för förändringar, lyssnar på sina kunder och en myndighet som både är med i utvecklingen och som bidrar till den.

PRV, en modern myndighet

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för PRV 2008-2017, har en lång och gedigen erfarenhet av patenträttsliga frågor. Hon anser otvivelaktigt att PRV är en modern myndighet, faktiskt bland de modernaste i världen. Personal och styrelse är öppna, flexibla och lyhörda och arbetar alltid för nya möjligheter att hjälpa sina kunder. Dessutom är PRV delaktig i den internationella immaterialrättsliga debatten. Faktum är att Sverige gick med i PCT (Patent Cooperation Treaty) och EPC (European Patent Convention) redan när de bildades 1979, som första nordiska land. Och fortfarande jobbar man med aktuella omvärldsfrågor. PRV har alltid varit framsynt i den immaterialrättsliga debatten och arbetar även för att finnas i framtiden som en erkänd internationell aktör. Visionen att vara livskraftigt och kundorienterat visar på att PRV är en modern myndighet.

Moderniseringen

Länge var arbetet på PRV ineffektivt och föråldrat, patentingenjörerna arbetade enskilt och ostört på sina rum med gigantiska högar av pappershandlingar som skulle granskas. I början på 90-talet hade PRV den mest kompletta samlingen av dokument över beviljade patent i hela världen, nämligen 55 miljoner stycken, som vart och ett omfattade cirka 20 sidor. Anledningen till detta var det faktum att PRV var ett av de första patentverken som grundats och att inga dokument hade blivit förstörda i något krig. Man insåg till slut att det gamla systemet inte längre fungerade, vilket ledde till att det 1995 påbörjades en stor IT-utredning.

Vid denna tid kostade lagringsteknik av typen servrar stora pengar, varför man istället använde sig av en ny stationsteknik. Stationerna lagrade över 6000 kassetter som innehöll fotografier av dokumenten. När millennieskiftet närmade sig innehöll stationerna information som omfattade 13 terabyte, vilket var anledningen till att PRV slutligen började använda sig av datorer och servrar. I och med avgiftsfinansieringen som genomfördes på 80-talet fanns möjlighet till den storsatsning som krävdes för att modernisera arbetssättet.

Idag är PRV mån om att ständigt ha de senaste och modernaste verktygen för att effektivisera granskningen och en personalstyrka med hög expertis.