Internationella samarbetsavtal

PRV har många internationella samarbeten. Syftet är bland annat att ha ett aktivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med samarbetspartners världen över.

PRV har tecknat flera särskilda samarbetsavtal med enskilda länder. Dessa har olika inriktning, men berör bland annat utbildning, utveckling av immaterialrättssystemen, harmonisering av praxis och rutiner, kvalitetsarbete, insatser för att höja kunskap och medvetenhet i samhället, IT-utveckling, samt specifika överenskommelser, såsom kontraktsarbete och expedierad behandling med förtur enligt Patent Prosecution Highway (PPH).

Här kan du läsa om de avtal och överenskommelser PRV har ingått med myndigheter internationellt:

Förteckning över internationella avtal (pdf 157 kB)