En fullspäckad vår under Sveriges EU-ordförandeskap

”Immateriella tillgångar och rättigheter (IP) är en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt”, menar EU-kommissionären Thierry Breton. Den 1 januari tog Sverige över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Akter ska slutförhandlas och spännande seminarier och events ska genomföras, vilket gör att agendan är fullspäckad för våren. Vi kan förvänta oss mycket rörelse inom det immaterialrättsliga området.

Kommissionen publicerade under slutet av 2020 en ny handlingsplan för Immateriella tillgångar och rättigheter, ”EU IP action plan”, för att hjälpa företag, särskilt små och medelstora företag (SMF), att få ut det mesta av sina innovationer och se till att de kan gynna vår ekonomi och samhälle.

Sverige har inlett ordförandeskapet med att starta förhandlingarna gällande förslaget till reviderat direktiv för designskydd. Det nya direktivet innehåller förändringar som syftar till att möta det digitaliserade samhällets krav på en mer modern skyddsform, göra det billigare och enklare att skydda sin design, samt att se till att EU:s och medlemsländernas regler om designskydd är förenliga med varandra.  En förändring är att reservdelar inte längre kommer skyddas som en design. De registreringar som PRV redan beviljat föreslås gälla i tio år från det att direktivet träder i kraft. Det här förslaget är det mest kontroversiella ur svensk synvinkel.

I samband med ordförandeskapet arrangerade PRV tillsammans med EUIPO (European Union Intellectual Property Office) ett seminarium i Stockholm på temat intellektuell egendom, sociala attityder och hållbarhet. Syftet med mötet var att samla näringsliv, andra myndigheter, branschorganisationer och andra intressenter för att diskutera hur intrång i immateriella rättigheter påverkar hållbarheten i samhället och hur sociala attityder kan påverkas. Det var en givande dag med nyttigt erfarenhetsutbyte.

Ett glädjande besked är att det enhetliga patentsystemet äntligen träder i kraft den 1 juni. Det är en viktig förutsättning för att stärka Sveriges och Europas innovations- och konkurrenskraft ytterligare. Från och med den 1 juni kommer alltså den som planerar att ansöka om ett europeiskt patent i flera europeiska länder få betydande administrativa och kostnadsmässiga fördelar genom att begära enhetlig effekt.

Sveriges EU-ordförandeskap innebär många möjligheter att knyta nya kontakter och händelser inom immaterialrätten. Jag ser fram emot en fullspäckad och givande vår.

Välkommen till något av våra events!

/Peter Strömbäck