Bro
Foto: Casper Hedberg

Ohållbart att inte hålla koll på det hållbara

Det råder ingen tvekan om att de globala hållbarhetsfrågorna har blivit vår tids ödesfråga. Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan någonsin mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle. De 17 målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

PRV bidrar till målen genom att tillhandahålla konkreta tjänster till den svenska marknaden för att möjliggöra användning av immaterialrättssystemet för att driva innovation, konkurrenskraft och kreativitet som behövs för att uppnå dessa mål. PRV verkar även på den globala marknaden genom att föra Sveriges talan i FN organisationen World Intellectual Property Organization (WIPO).

Vilken agenda driver du? Som företagare, stor eller liten, eller tjänsteleverantör är ju faktiskt hållbarhet något du väljer.

Vill du så väljer du hållbara material, hållbar produktion och hållbara transporter. Vill du så väljer du hållbar livslängd för dina produkter, recycling, reparation, reservdelar. Och vill du så väljer du också hållbara samarbetspartners. Eller hur?

Men en förutsättning för möjligheten att välja är ju att du också äger den, alltså har rätten att välja.

Immaterialrätten ger dig just sådana val. Immaterialrätten som ensamrätt är att kunna bestämma hur, vad och av vem en rättighet får användas. Ensamrätten till din tekniska lösning, din idé, din utformning, ditt verk eller ditt kännetecken dig förutsättningar att välja bort sammanhang som du inte anser är hållbara.

För varumärke, patent och design gäller ensamrätten i näringsverksamhet. Ensamrätt i upphovsrätt gäller både den ekonomiska och den ideella rätten till det man har skapat och sedan göra dem tillgängliga för allmänheten, exempelvis genom försäljning, uthyrning eller visning.

Så med immateriella rättigheter i din verktygslåda – registrerade eller automatiskt uppkomna – har du möjligheter att verka för en hållbar utveckling. Även du som är finansiär väljer ju om du vill satsa hållbart eller inte, genom att titta i företagets portfölj av immateriella tillgångar. Och du som köper varor av en leverantör borde också kolla här, precis som du som söker en samarbetspartner. Ta en titt i varandras immateriella portföljer och gör de hållbara valen!

Ensamrätten ska inte bara förvaltas. Med dina immaterialrätter har du chans att göra skillnad. Hur vill du göra?

/Peter Strömbäck