”Vi sätter vårt hopp till nästa generations innovationskraft”

Den 26 april firade vi traditionsenligt Immaterialrättsdagen på PRV. Årets tema var ”IP and Youth: Innovating for a Better Future" – eller i vårt svenska format: ”Nästa generations innovationskraft”. Vi ville helt enkelt hylla ungdomsledd innovation. Så genom att lyfta uppfinningsrikedomen, visionen och modet hos världens unga kreatörer, uppfinnare och entreprenörer, visade vi hur man kan bygga en bättre framtid.

Att stödja de unga i ”bygget av en bättre framtid” har aldrig känts viktigare, mot bakgrund av det vi upplever i vår direkta närhet den här våren.

Dagens ungdom är en till stor del outnyttjad källa till kreativitet och uppfinningsrikedom. Dagens ungdomar är digitalt infödda. De växte upp i en uppkopplad värld med mobiltelefoner och internet, där gränserna för den fysiska och digitala världen suddas ut. Det har format en generation som förmodligen är den mest innovativa och kreativa hittills.

Nittio procent av dom unga bor idag i utvecklingsländer. Och unga människor är naturliga förändringsledare som skapar vägar till en bättre framtid.

Också i vårt land finns förstås gott om unga människor med ambitioner, nyfikenhet och uppfinningsrikedom för att skapa en ännu bättre framtid. Men hur förser vi dem bäst med de kunskaper de behöver inom immaterialrätten? Hur kan dom immateriella rättigheterna stödja deras mål, hjälpa till att omvandla deras idéer till verklighet, generera inkomster, skapa jobb och ha en positiv inverkan på omvärlden?

Under immaterialrättsdagen kunde vi höra svenska lärosäten berätta om hur de arbetar med innovation och hur de ser på kommande generationers skaparkraft. Vi talade med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om dagens generation unga som den mest välutbildade någonsin, och särskilt kunnig när det gäller att använda informations- och kommunikationsteknik.

Vi fick också höra om intressanta nätverk som skolsamarbetet Knightec/Granitor/Scania. Det skulle kunna inspirera flera arbetsgivare att stötta upp i kommuner och på skolor runt om i landet.

UNICEF deltog och berättade om hur de just nu etablerar ett globalt innovationscenter i Stockholm. Det här är alltså FN som öppnar kontor i Sverige (!) Och man gör det för att här finns en stark företagskultur, en bra skola och ett land som anses var en bra plats för att bygga nätverk.

Immaterialrättsdagen visade med all tydlighet att vi alla måste ge stöd och hjälpas åt med att få in nästa generation i systemen för innovation, skapande och utveckling. Det är där lösningen finns.

Här vi vill jag särskilt framhålla våra senaste digitala satsningar mot de unga: ”Upphovsrättsskolan” och ”PRV-skolan Ung”.  Satsningar som PRV gör mot elever och lärare i grundskolan för att öka medvetenheten om värdet av deras skapande. Vi tror att kunskapen behöver komma till de unga redan tidigt. Det är i unga år människan är som mest kreativ.

På PRV jobbar vi vidare med vårt uppdrag från regeringen att informera och kunskapshöja samhället i frågor om immateriella tillgångar. Vi skapar arenor för att innovationssystemets alla aktörer ska kunna mötas, också i en immaterialrättslig kontext.

/Peter Strömbäck

 

Uppdaterad 2022-12-23