Regeringsuppdrag

PRV har sedan 2011 genomfört och avslutat fyra regeringsuppdrag.

Regeringsuppdrag: Kunskapshöjande insatser för ökad förståelse om upphovsrättens innebörd (2020)

Regeringsuppdrag: Kunskapsutveckling och förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar (2020)

Regeringsuppdrag: Öka små- och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd (2014)

Regeringsuppdrag: Kartläggning av det offentliga stödsystemet (2011)