Fokusområden

PRV har av regeringen fått fokusområden där det är extra viktigt att höja kunskapen om immateriella tillgångar.

Fokusområdena är:

 • export
 • tillämpad forskning
 • öppen innovation
 • upphandling
 • digitalisering
 • belysa och skapa insatser för att bemöta problem med upphovsrättsintrång i den digitala miljön.

PRV ska sprida kunskap om immateriella tillgångar och förbättra stödet för hur man hanterar sådana tillgångar. Uppdraget innebär att gå från att bara skydda till att förstå värdet av immateriella tillgångar.

Du kan läsa mer om våra fokusområden under våra målgruppsingångar för företagare samt studenter och forskare.

Information om export och immateriella tillgångar finns på vår sida om handel med andra länder

Information om tillämpad forskning finns på vår sida för studenter och forskare.

Öppen innovation och immateriella tillgångar för företagare

Upphandling och immateriella rättigheter för företagare

Digitalisering och immateriella tillgångar kan du läsa om bland annat på sidan om handel med andra länder

Målgrupper

Speciellt utpekade målgrupper som är viktiga att nå är:

 • små och medelstora företag
 • rådgivare
 • andra myndigheter som arbetar med innovation
 • statliga forskningsfinansiärer
 • universitet och högskolor.


Mer information om regeringsuppdraget om fokusområden