Fokusområden

PRV har av regeringen fått fokusområden där det är extra viktigt att höja kunskapen om immateriella tillgångar.

Fokusområdena är:

 • export
 • tillämpad forskning
 • öppen innovation
 • upphandling
 • digitalisering
 • belysa och skapa insatser för att bemöta problem med upphovsrättsintrång i den digitala miljön.

PRV ska sprida kunskap om immateriella tillgångar och förbättra stödet för hur man hanterar såna tillgångar. Uppdraget innebär att gå från att bara skydda till att förstå värdet av immateriella tillgångar.

Målgrupper

Speciellt utpekade målgrupper som är viktiga att nå är:

 • små och medelstora företag
 • rådgivare
 • andra myndigheter som arbetar med innovation
 • statliga forskningsfinansiärer
 • universitet och högskolor.


Mer information om regeringsuppdraget om fokusområden