Regeringsuppdrag

PRV har sedan 2011 arbetat tillsammans med VINNOVA i flera gemensamma regeringsuppdrag.

Sedan dess har myndigheterna arbetat vidare med att förbättra små och medelstora företags förutsättningar att hantera sina immateriella tillgångar affärsstrategiskt som en förlängning av de tidigare regeringsuppdragen.