Styrdokument

PRV är en statlig myndighet som hör till Näringsdepartementet.

PRV styrs ytterst av vår riksdag och regering. De övergripande målen och inriktningarna bestäms av riksdagen varje år i samband med budgetpropositionen och mynnar ut i ett så kallat regleringsbrev. Här hittar du, förutom det regleringsbrev som styr vår verksamhet, länkar till instruktion för vår verksamhet och myndighetsförordningen samt PRV:s författningssamling och strategiska plan.

Regleringsbrev

Regleringsbrev 2020 (pdf 1,85 MB)

Strategisk plan

PRV:s strategiska plan (pdf 68 kB) 

Förordningar

Förordning med instruktion för PRV, 2007:1111, Riksdagen (extern webbplats)

Myndighetsförordning, 2007:515, Riksdagen (extern webbplats)