Styrdokument

PRV är en statlig myndighet som hör till Näringsdepartementet.

PRV styrs ytterst av vår riksdag och regering. De övergripande målen och inriktningarna bestäms av riksdagen varje år i samband med budgetpropositionen och mynnar ut i ett så kallat regleringsbrev. Här hittar du, förutom det regleringsbrev som styr vår verksamhet, länkar till instruktion för vår verksamhet och myndighetsförordningen samt PRV:s författningssamling och strategiska plan.

Regleringsbrev 2019

PRV:s strategiska plan 

Förordningar

Förordning med instruktion för PRV (2007:1111)
Myndighetsförordning (2007:515)