Validering av europeiskt patent

För att ett europeiskt patent ska gälla i Sverige måste det valideras, alltså bekräftas först. Här kan du läsa om hur det fungerar.

Ett europeiskt patent är egentligen inte ett regionalt patent utan ett antal nationella patent. För att ett europeiskt patent ska gälla i de länder där det blivit beviljat måste det bekräftas där, det kallas för validering. Detta gäller även då EPO beviljat patentet i ändrad lydelse. Det är de nationella patentmyndigheterna som bekräftar europeiska patent, i Sverige är det PRV.

För att PRV ska kunna bekräfta ditt europeiska patent i Sverige måste du i din europeiska patentansökan ha angett att patentet ska gälla i Sverige.

Utöver detta måste du:

  • översätta patentkraven till svenska och lämna in översättningen till oss,
  • lämna in uppgift om det europeiska patentets nummer, patenthavarens namn och adress
  • betala en avgift för offentliggörande.
  • Om patentet har meddelats på tyska eller franska ska du dessutom bifoga en översättning av beskrivningen till svenska eller engelska.

Allt detta måste du göra inom tre månader från det att EPO beviljade patentet.

När vi har validerat patentet i Sverige gäller det på samma sätt som om du hade fått ett svenskt patent. Det betyder bland annat att du måste betala årsavgifter till PRV varje år för att upprätthålla patentet.

Mer information angående de europeiska patentens giltighet i medlemsländerna finns under National Law Relating to the EPC.

Läs mer

Typexempel för validering av europeiska patent i Sverige

Betalning av årsavgifter i samband med validerade EP-patent