Validering av europeiskt patent

Ett europeiskt patent är egentligen inte ett regionalt patent utan ett antal nationella patent. För att ett europeiskt patent ska gälla i de länder där det blivit beviljat måste det valideras (bekräftas) där. Detta gäller även då EPO beviljat patentet i ändrad avfattning.

För att ett patent ska kunna valideras i Sverige måste du först och främst ha designerat Sverige i din EP-ansökan. När det europeiska patentet har meddelats måste du sedan vidta åtgärder för att det ska kungöras i Sverige.

Sverige har undertecknat den så kallade Londonöverenskommelsen, vilket innebär att vi till stor del avstår från att kräva översättning av redan beviljade patent till svenska. Länder som inte har engelska, tyska eller franska som nationellt språk kan dock kräva en översättning av patentkraven till landets språk. I Sverige tjänar dessa översatta patentkrav bara som information. Det är texten på handläggningsspråket vid EPO som ensam bestämmer patentets skyddsomfång.

En förutsättning för att vi ska kungöra ditt europeiska patent är att du har översatt patentkraven till svenska och lämnat in översättningen, tillsammans med uppgift om det europeiska patentets nummer, patenthavarens namn och adress samt betalat en avgift för offentliggörande, allt inom tre månader från det att EPO beviljade patentet. Om patentet har meddelats på tyska eller franska ska du dessutom bifoga en översättning av beskrivningen till svenska eller engelska.

När patentet har validerats i Sverige gäller det på samma sätt som om det vore ett beviljat svenskt patent. Det innebär bland annat att du måste betala årsavgifter till PRV varje år för att upprätthålla patentet.

Mer information angående de europeiska patentens giltighet i medlemsländerna finns under National Law Relating to the EPC 

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent