Exempel för validering av europeiska patent i Sverige

Ett europeiskt patent måste valideras för att bli gällande i Sverige. Här finns information om hur det fungerar och vad du behöver tänka på.

För att patentet ska valideras måste patentkraven vara översatta och avgiften betald.
Nedan ser du exempel för olika europeiska patent och vilka villkor du måste uppfylla för patenten vid valideringen av dem.

Exempel 1

Europeiskt patent beviljat på engelska av det europeiska patentverket (EPO)

Villkor för att patentet ska gälla i Sverige

Inom tre månader från det att EPO kungjort sitt beslut att meddela patent ska följande ha inkommit till PRV:

 • patentkrav på svenska
 • benämning på svenska
 • uppgift om patentansökans nummer
 • sökandens namn och adress
 • avgift för offentliggörande av patentkraven
PRV offentliggör
 • de svenska patentkraven
 • beskrivningen (inklusive ritningar) på svenska, om en sådan getts in

 

Typexempel 2

Europeiskt patent beviljat på tyska eller franska av EPO

Villkor för att patent ska gälla i Sverige

Inom tre månader från det att EPO kungjort sitt beslut att meddela patentet ska följande ha inkommit till PRV:

 • patentkrav på svenska 
 • beskrivning på engelska eller svenska
 • ritningar som finns med i det av EPO beviljade patentet inklusive eventuell översättning av text till engelska eller svenska
 • benämning på svenska
 • uppgift om patentansökans nummer
 • sökandens namn och adress
 • avgift för offentliggörande av patentkraven och beskrivningen (med ritningar)
PRV offentliggör
 • patentkrav på svenska
 • beskrivning på engelska eller svenska (med eventuella ritningar)