Gå till innehållet

Inlämning av PCT-ansökan

En PCT-ansökan kan lämnas in via PRV och samtidigt väljer du vilken myndighet som ska granska din ansökan - PRV, Nordiska Patentinstitutet (NPI) eller det europeiska patentverket (EPO).

Inom en månad från inlämningsdagen ska du ha betalat den internationella ansökningsavgiften, vidarebefordringsavgiften och nyhetsgranskningsavgiften.

Till oss kan du lämna in din internationella ansökan per post, fax, personligen i vår reception eller elektroniskt. Handlingar ingivna i PCT-ansökningar via fax behöver inte bekräftas i original om de är tillräckligt tydliga för publicering.

När din ansökan kommer in ger vi den ett ansökningsnummer och en ingivningsdag, förutsatt att den uppfyller kraven i PCT, samt vidarebefordrar ett arkivexemplar till WIPO. Om du har utsett en annan granskningsmyndighet än PRV skickar vi ansökan vidare.

I PCT Applicant´s Guide finns detaljerad information om vilka krav som ställs på din ansökan

Länkar

Svensk Patentdatabas

Webbinlämning Patent