Gå till innehållet

Utländsk nationell patentansökan

Om du önskar patentskydd i ett visst land kan du ansöka direkt till landets patentmyndighet. Patenteringsprocessen liknar ofta den svenska. I vissa länder krävs att du har ett auktoriserat eller i landet bosatt patentombud, det vill säga en person som har särskild erfarenhet eller utbildning att företräda dig.

Att ansöka om patent i varje enskilt land är bra om:

  • du ska söka skydd i ett fåtal länder
  • du vet att det bara finns en marknad för din uppfinning i dessa länder
  • du är någorlunda säker på att din uppfinning är patenterbar

Det finns även ett antal utomeuropeiska regionala patentmyndigheter:

ARIPO

African Regional Industrial Property Organization omfattar ett 15-tal, främst engelskspråkiga, länder i Afrika.
ARIPO

OAPI

Organisation Africaine de la Propriéte Intellectuelle omfattar ett 15-tal franskspråkiga länder i Afrika.
OAPI

EAPO

Eurasian Patent Organization omfattar ett tiotal av de forna sovjetrepublikerna.
EAPO

GCCPO

Gulf Cooperation Council Patent Office omfattar flera arabiska länder.
GCCPO

Länkar

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent