Att lämna in ansökan

Du kan lämna in en ansökan på följande sätt: via våra e-tjänster, eller via en blankett som du kan ladda ned eller beställa hos vår kundsupport. Din ansökan ska vara undertecknad.

Ansöka på elektronisk väg

E-tjänst för webbinlämning av patentansökan

Webbinlämning av patentdokument är vår webbaserade e-tjänst där du kan göra en enkel och snabb inlämning av svenska patentansökningar. Du behöver inte någon speciell programvara, det räcker med e-legitimation.

Webbinlämning av patentdokument (öppnas i nytt fönster)

Online Filing (eOLF)

Du kan lämna PCT-, EP- och SE-ansökningar samt EP-valideringar till oss på elektronisk väg. Det gör du genom att installera en speciell programvara som används tillsammans med antingen ett smartcard eller ett mjukt certifikat.

Online Filing, eOLF (extern webbplats)

Ansöka med pappersblankett

Alla våra blanketter kan fyllas i elektroniskt, men du måste sedan skriva ut blanketten för att kunna skriva under. Blanketterna är i pdf-format och öppnas alltid i ett nytt fönster. Om du inte har tillgång till skrivare kan du beställa en blankett hos vår kundsupport.

Blanketter

Sökanden

En uppfinnare som själv söker patent är både "uppfinnare" och "sökande". Om uppfinnaren sålt eller på annat sätt överlåtit sin uppfinning till ett företag eller en annan person är företaget eller denna person "sökande". Om du inte själv är uppfinnare ska du ange hur du fått rätten till uppfinningen, till exempel genom köp, arv eller gåva. Du kan ange en eller flera uppfinnare, och en patentansökan kan också ha flera sökande.

Ombud

Om du inte själv vill formulera din patentansökan eller sköta kontakterna med oss på PRV kan du använda ett ombud. Vi ställer inga särskilda krav på ombudets kvalifikationer, men vanligtvis anlitas professionella ombud från patentombudsfirmor eller advokatbyråer. Ditt ombud måste ha fullmakt att företräda dig, en så kallad ombudsfullmakt.