Inlämning

Du kan lämna in din patentansökan på olika sätt.

Per post

Du kan skicka din ansökan på blankett per post till PRV, Box 5055, 102 42 Stockholm. Det går också bra att lämna in den i vår reception på Valhallavägen 136 i Stockholm.

Ansöka på elektronisk väg

Du kan även lämna in din patentansökan till oss på elektronisk väg via våra e-tjänster:

Webbinlämning av patentdokument

I Webbinlämning av patentdokument kan du göra en enkel och snabb inlämning av svenska patentansökningar direkt via vår webbaserade e-tjänst för detta. Du behöver inte någon speciell programvara, det räcker med e-legitimation.

Webbinlämning av patentdokument (öppnas i nytt fönster)

Online Filing (eOLF)

Du kan lämna in PCT-, EP- och SE-ansökningar samt EP-valideringar till oss på elektronisk väg. Det kallas online filing. Det gör du genom att installera en speciell programvara som används tillsammans med antingen ett smartcard eller ett mjukt certifikat.
Online Filing, eOLF (extern webbplats)  

Inlämningskvitto

När din ansökan kommer in till oss registrerar vi den och skickar dig ett inlämningskvitto. Av kvittot framgår vilket ansökningsnummer din ansökan har fått.

Vissa uppgifter blir offentliga

Från den dag du lämnar in din ansökan är vissa uppgifter offentliga, till exempel ansökningsnummer och sökandens namn och adress.

Ansökningsavgift

När du lämnar in din ansökan ska du betala en ansökningsavgift. Den består av en obligatorisk avgift och en tilläggsavgift för varje patentkrav utöver de tio första.

Läs mer

Offentliggörande

Avgifter och betalning - patent

Deposition av mikroorganismer

Protein- och nukleinsyrasekvenser