Gå till innehållet

Nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS)

Om du vill söka patent i flera länder kan du begära en nyhetsgranskning av internationellt slag, en så kallad ITS, International Type Search, som komplement till din svenska ansökan. En ITS är en granskning i enlighet med Patent Cooperation Treaty, PCT.

Begäran om ITS gör du när du lämnar in din patentansökan till PRV eller annan nordisk patentmyndighet, eller senast tre månader därefter.

Avgifter

ITS-avgift samt ansökningsavgift för nationell ansökan inlämnad till PRV eller annan nordisk patentmyndighet.

Rabatter

Granskningsavgiften i en internationell ansökan, PCT-ansökan, ingiven till PRV, kan återbetalas till viss del om du, i PCT-ansökan, har åberopat resultatet av en tidigare utförd ITS-granskning. Hur mycket som kan återbetalas beror bl a på hur mycket din PCT-ansökan skiljer sig från din nationella patentansökan.

Produktblad

ITS

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent