Offentliggörande

Från och med ingivningsdagen är vissa uppgifter i din ansökan offentliga.

Uppgifterna som blir offentliga är till exempel ansökans nummer och ditt namn och din adress.

Efter 18 månader

Innehållet i din ansökan är sekretessbelagt i 18 månader från ingivnings- eller prioritetsdagen PRV offentliggör din ansökan genom en publicering av sammandraget och en bild på eventuell ritning i Svensk Patenttidning.

Vem som helst får sedan ta del av ansökans innehåll. Detta kan man göra genom att titta i Svensk Patentdatabas. När din ansökan har blivit offentlig kan andra alltså läsa den.

Om vi beviljat din ansökan

Om vi har beviljat din ansökan inom 18 månader från ingivnings- eller prioritetsdagen blir innehållet offentligt i och med att vi meddelar patentet. Den finns då tillgänglig i vårt bibliotek och även i Svensk Patenttidning.

Du kan begära att vi väntar med beviljandet, och därmed publiceringen, tills de 18 månaderna har gått. En förutsättning är att du har betalat meddelandeavgiften.

En del ansökningar blir inte offentliga

Har din ansökan avslagits, återkallats av dig eller avskrivits innan 18-månadersdagen offentliggör vi den inte. Om utsikterna till patent verkar små, och du vill behålla din uppfinning för dig själv, kan du välja att återta din ansökan i god tid innan 18 månader så att den inte blir offentlig.