Tid till besked för svensk ansökan

Vi strävar alltid efter att handlägga din patentansökan så fort som möjligt.

Att få det första tekniska föreläggandet i en nationell ansökan tar i regel sex till sju månader från ingivningsdagen, alltså den dagen du lämnade in din ansökan. Det är sällan det tar mer än nio månader.

Väntetiden beror på att de databaser vi måste söka i, för att kunna bedöma om din tekniska lösning är ny, uppdateras med viss fördröjning. Vi påbörjar därför i regel ingen granskning förrän efter fyra månader.

Under slutet av 2021 var väntetiderna för ett första föreläggande:

  • Mekanisk teknik: 7 månader
  • Elektrisk teknik: 8 månader
  • Kemi- och bioteknik: 8 månader

Om du ser till att de viktigaste formella kraven på din ansökan är uppfyllda så hjälper du oss att skynda på processen.

Om PRV har mycket hög arbetsbelastning så kommer vi att prioritera ansökningar som ännu inte fått ett första föreläggande.

Om du vill fullfölja en internationell patentansökan i Sverige (enligt patentlagens 3 kapitel, § 31) så skickar PRV ett första föreläggande senast 40 månader från prioritetsdagen eller den internationella ingivningsdagen.

Genomsnittlig leveranstid till ytterligare tekniskt förläggande är cirka åtta månader men beror på vilket område du sökt patent inom. För närvarande tar det sällan längre tid än 14 månader.

Under slutet av 2021 var väntetiderna för ytterligare ett tekniskt föreläggande:

  • Mekanisk teknik: 6 månader
  • Elektrisk teknik: 9 månader
  • Kemi- och bioteknik: 8 månader

Tid för slutligt besked

Ungefär trefjärdedelar av patentansökningarna har fått ett slutligt beslut, avslag eller godkännande, inom två år från ingivningsdagen. Det är under förutsättning att du åtgärdat alla brister som PRV påtalat.

Det är sällan du behöver vänta mer än tre år, men det förekommer om din ansökan till exempel har behövt många kompletteringar.

Om du skickar in en komplettering eller argumentation i ditt ärende så hör du av oss senast 12 månader efter att vi fått den informationen, men oftast går det fortare.