Beställ bevis, intyg och diplom

Visa att din produkt är patenterad och beställ ditt eget patentdiplom mot en avgift.

PRV erbjuder mot betalning ett komplement till det patentbrev som distribueras i samband med att ett svenskt patent beviljas. Det går nu att beställa ett tryckt patentdiplom som kan tilldelas uppfinnare till patentet eller ett elektroniskt diplom som kan läggas upp på en webbplats för att visa att produkten är patenterad och att företaget har patent på sin produkt.

Tryckt diplom

Patentdiplomet är tryckt på tjockare papper och innehåller uppgift om patentnummer, titel på patentet och uppfinnare och en tryckt underskrift av PRV:s generaldirektör Peter Strömbäck. Efter beställning skrivs dessa uppgifter in för hand och skickas per post. Observera att patentdiplomet endast utfärdas för svenska patent som är eller har varit i kraft.

Elektroniskt diplom

Det elektroniska diplomet är avsett att läggas på en webbplats för att visa att företaget har patent eller att en viss produkt är patenterad. Det elektroniska diplomet innehåller patentnumret och kan beställas i blått eller rött. Efter beställning skickas det elektroniska diplomet per e-post tillsammans med en länk till Svensk Patentdatabas där patentet går att läsa i sin helhet. Det ligger på beställaren att lägga upp det elektroniska patentet på sin webbplats och koppla detta till den bifogade länken. Observera att patentdiplomet endast utfärdas för svenska patent som är eller har varit i kraft.

Kostnad
Avgifter och betalning