Alternativ till patent

Ett alternativ till att patentera en idé är att hålla den hemlig. Det kan vara en bra lösning om du tror att uppfinningen är kortlivad på marknaden. 

En del väljer även att utföra en så kallad patentprofylax. Det betyder att man offentliggör uppfinningen för att hindra andra från att få patent.

Patent – ja eller nej

Ibland kan det löna sig att satsa direkt på produktion och marknadsföring istället för på ett patent. Leksaker är ett exempel på en produkt som kan vara populär under en kortare tid. Om det däremot handlar om ett läkemedel, som kan vara lönsamt under en mycket lång tid, är det ofta värt att satsa på ett patent.

Hålla en uppfinning hemlig

Är din uppfinning svår att kopiera? Då kanske det är bättre att du håller uppfinningen hemlig och inte söker patent. Receptet på Coca-Cola är en väl bevarad företagshemlighet och därför kan ingen annan tillverka exakt samma dryck. Tänk på att det finns risker med att hålla en uppfinning hemlig. Dels kan någon experimentera sig fram till produkten, dels är det avgörande att du kan lita på lojaliteten hos de invigda. Att ta fram ett sekretessavtal kan vara ett viktigt redskap för den som vill skydda sina företagshemligheter.

Kommer det att bli svårt att bevisa att någon har utnyttjat din uppfinning? Då är det kanske inte meningsfullt att patentera den. Om du till exempel har uppfunnit en metod att tillverka skedar så kanske man inte kan se på skeden om just din tillverkningsmetod har utnyttjats. Du hamnar alltså i ett svårt bevisläge. I det fallet kan det vara bättre att du håller din uppfinning hemlig. Du bör överväga att avstå från att söka patent om ditt skydd skulle bli så snävt att dina konkurrenter skulle ha lätt att kringgå det. Tyvärr kan det vara svårt att bedöma i förväg.

Offentliggöra en uppfinning

Om du inte själv är intresserad av en ensamrätt, utan bara vill förhindra andra från att få patent på din tekniska lösning, kan du offentliggöra din uppfinning. Då går den inte att patentera. Konkurrenterna får fri tillgång till din uppfinning, men ingen, inte heller du själv, kan sedan få ensamrätt på uppfinningen.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)