Testa ditt företag i tre steg

  1. Testa ditt företag

  2. Till rådgivning

  3. Ekonomiskt stöd

TESTA DITT FÖRETAG

Har ditt företag outnyttjade tillgångar? Det här testet hjälper dig att hitta och omvandla dem till värdefulla resurser.

I slutet av testet får du veta mer om hur du kan få råd och ekonomiskt stöd. Det räcker med att ett av alternativen stämmer in på ditt företag för att du ska klicka i JA-alternativet. Lycka till!

NAMN PÅ FÖRETAGET, PRODUKT ELLER TJÄNST

Har ni ett namn på företaget, en produkt eller en tjänst som ni vill vara ensamma om?

LOGOTYP FÖR FÖRETAGET, EN PRODUKT ELLER TJÄNST

Har ni en logotyp som ni vill ska vara unik för er?

DESIGN OCH UTSEENDE

Har ni en produkt vars form och utseende är en viktig konkurrensfördel?

TEXT, FOTO, MUSIK, OCH FILM

Använder ni texter, bilder, musik eller film som sprids i kommersiella sammanhang?

DATORPROGRAM, DATASPEL OCH APPAR

Arbetar ni med utveckling av mjukvara, dataspel eller appar?

INTERNA MANUALER OCH ARBETSMETODER

Har ni interna manualer eller beskrivningar av arbetsmetoder som innebär en konkurrensfördel för er?

AFFÄRSIDÉER ELLER -MODELLER

Har ni utvecklat en affärsidé eller affärsmodell som ger er en fördel gentemot era konkurrenter?

KOMPETENS OCH SPETSKUNSKAP

Finns det medarbetare med speciell kompetens eller spetskunskap som gör ert erbjudande speciellt attraktivt?

KUNDREGISTER

Har ni kunder som ni behöver kommunicera ut olika budskap till?

TILLVERKNINGSPROCESSER

Har ni egna tillverkningsprocesser som ger er konkurrensfördelar, till exempel genom billigare eller effektivare produktion?

DATABASER

Har ni egna databaser som gör ert erbjudande bättre än konkurrenternas?

TEKNIK, UTVECKLING OCH FORSKNING

Arbetar ni med utveckling av produkter, utveckling av teknik eller med forskning?