Gå till innehållet

Avgifter och betalning

Våra tjänster är till självkostnadspris. Du kan välja mellan såväl standardiserade sökningar till fasta avgifter som skräddarsydda uppdrag där vi debiterar per timme eller mot offert.

Betalningsvillkor

Om betalning ska ske enligt kundens särskilda villkor och /eller avtal ska dessa tydligt kommuniceras med och accepteras av PRV InterPat före arbetet med uppdragsbeställningen påbörjas.

Så betalar du din söktjänst

Du kan betala din söktjänst på två sätt, via faktura eller via ett depositionskonto. När det gäller officiella avgifter kan dessa på begäran dras från ditt depositionskonto, alternativt betalas in till PRV:s bankgirokonto.

Faktura

Väljer du att betala ditt uppdrag via faktura sänder vi den till dig efter utfört uppdrag.

Nationella betalningar

Bankgiro: 5052-6698
VAT/Momsreg. nr SE 202100207201

Internationella betalningar

Med anledning av ett nytt ramavtal för statens alla myndigheter byter PRV bank till Danske Bank. För dig som kund utanför Sverige innebär det att alla eventuella inbetalningar ska göras till nytt konto enligt nedan:

IBAN: SE1712000000012810107165
BIC/Swift: DABASESX

Bankadress:
Danske Bank Sverige
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm

Läs mer om bankbytet här.