Freedom to operate - patent

Vi förser dig med underlag till din FTO.

När du står i begrepp att föra in en produkt på en ny marknad eller är i utvecklingsfasen av en ny produkt är det säkrast att först förvissa sig om att du har fritt spelrum. Kan du sälja produkten eller finns det skydd som du måste ta hänsyn till? En av förutsättningarna för att lyckas med din affär är att känna till vad som redan är skyddat på marknaden. Gör en Freedom to operate-sökning där PRV bidrar med information till ditt beslutsunderlag så får du större chans att maximera din investering och minska risken för intrång.

Kostnad

Att ta fram underlag till en FTO för att kunna utreda intrångsrisk innebär att sökningen måste vara bred. Den genererar ofta ett omfattande sökresultat som kan innehålla 1000-tals dokument som ska läsas igenom och utvärderas, ett arbete som kan bli tidskrävande. Det är därför inte ovanligt med en kostnad på 25 000 kr eller mer för denna uppdragstyp.

FTO - uppföljning

Att utveckla nya produkter är oftast en lång och tidskrävande process. Beroende på i vilket utvecklingsskede FTO-sökningen görs kan det finnas anledning till att få en kompletterande sökning gjord, en så kallad FTO-Uppföljning. En uppföljande sökning görs med fokus på de nypublicerade patentdokument som tillkommit sedan senaste sökningen gjordes. En kostnadseffektiv uppföljande sökning underlättas av tillgången till den tidigare sökprofilen. Meddela oss när du tror att det kommer att vara relevant med en Uppföljning, vi sparar då din sökprofil. Med hänsyn till PRV:s strikta sekretessregler görs normalt inte detta.

Patentfamiljsökning - tilläggstjänst

Du kan även ta hjälp av PRV InterPats informationsspecialister som kan göra patentfamiljssökningen. Du får en tydlig sammanställning över skyddsomfånget för det aktuella patentet. Där det är uppenbara informationsbrister verifierar vi data i den utsträckning det är möjlig. Begär en offert.

Beställ uppdrag via PRV InterPat Secure (öppnas i nytt fönster)

Produktblad

Produktblad om Freedom to operate-sökning (pdf 41 kB)

Relaterade konsulttjänster

Prior Art

Övriga tjänster