Kom igång, träffa en patentingenjör

Har du uppfunnit någonting? Du kanske har en smart lösning på ett problem men är osäker på hur du ska gå vidare?

Denna tjänst innebär att du bokar in en patentingenjör under två timmar för att gå igenom hur patentsystemet fungerar och för att lära dig hur du själv kan ta reda på vilka patent som redan finns, och var du kan hitta ytterligare hjälp för att kunna använda din uppfinning. Mötet sker på PRV i Stockholm, alternativt via nätburen kommunikation.

Under mötet går du och patentingenjören tillsammans igenom

  • Din uppfinning
  • Vilka krav som ställs på en uppfinning för att man ska kunna få patent
  • Vilken typ av information som behöver finnas i en patentansökan
  • Var man kan hitta patent som redan finns och hur du själv kan göra för att se vad som finns

När mötet avslutas får du med dig de minnesanteckningar som du och vår patentingenjör har gjort, tillsammans med de länkar som ni gått igenom så att du på egen hand kan söka i offentliga databaser, hitta patentombud och komma vidare med din uppfinning. Självklart gäller sekretess.