Patentbevakning

Patentdokumentationen är en ständigt växande informationskälla som används både som underlag för affärsstrategiska beslut och för att hämta inspiration till den egna utvecklingen.

Bevakningstjänster

Varje vecka fylls arkiven på med mängder av dokument från världens alla hörn, patentskrifter som beskriver komplexa problem med smarta lösningar. Det gör patentdokumentationen till den i särklass bästa och mest omfattande informationskällan för den som är intresserad av teknikutvecklingen.

Tillhör du dem som skulle ha nytta av att hålla sig informerad om konkurrenssituationen och utvecklingen? Eller behöver du kanske hitta en samarbetspartner? Genom att bevaka dina intresseområden kan du även ha koll på om någon gör patentintrång i era rättigheter. Känns något av detta angeläget? Kontakta i så fall gärna oss, vi hjälper dig.

Trendanalys

En Trendanalys speglar teknikutvecklingen och trenderna över tid. Informationen som sammanställs hämtas från din bevakning och presenteras med hjälp av överskådliga grafer och diagram. Här reder vi ut hur konkurrensen ser ut och du får en klar och tydlig bild av teknikutvecklingen inom ditt intresseområde. Tjänsten Trendanalys beställs som en tilläggstjänst till din bevakning.

De största patentinnehavarna inom teknikområdet under perioden 1994-2014 De största patentinnehavarna inom teknikområdet under perioden 1994-2014

Produktblad

Bevakning (pdf 1,54 MB)