PCT-uppdrag

Syftet med tjänsten PCT-uppdrag är att en kund som lämnat in en nationell ansökan till någon annan myndighet än PRV, snabbt ska få en granskningsrapport motsvarande den i PCT.

Denna granskningsrapport kan senare åberopas i en PCT-ansökan, förutsatt att den lämnas in till PRV.

Vi gör PCT-granskningar i ett format som möjliggör rabatt i PCT:s internationella fas.

Resultatet av sökningen

Du får snabbt en granskningsrapport motsvarande den i PCT.

Så här söker vi

När PCT-uppdraget kommer in till PRV konsulttjänster planeras granskningen på samma sätt som om en ansökan lämnats in till PRV. Granskning görs efter cirka 5-7 månader efter ansökningsdagen, med samma tidsaspekt som för en nationell ansökan där granskningen planeras in med hänsyn till uppdateringen av våra databaser. 

Nyttan med tjänsten

Med konsulttjänsten PCT-uppdrag får du som lämnat in en nationell ansökan till någon annan myndighet än PRV, snabbt en granskningsrapport motsvarande den i PCT.

Göra en beställning

För att kunna nyttja denna tjänst till fullo och få möjlighet till reducerad PCT-avgift ska PCT-ansökan lämnas in till PRV. Minst en sökande ska ha svenskt medborgarskap eller bo i Sverige. Om ingen av sökandena har svenskt medborgarskap eller bor i Sverige men minst en av dem har annat nordiskt medborgarskap eller bor i annat nordiskt land, kan ansökan inges till Internationella Byrån (IB) och ange PRV som ISA-myndighet.

Du beställer tjänster säkert genom vår e-tjänst PRV Information Secure, där du också hämtar din rapport elektroniskt.

Beställ konsulttjänst via PRV Information Secure (öppnas i nytt fönster)

Vad kostar det?

Granskningen görs till ett fast pris, 28 500 kr.
Rabatt kan ges på del av den internationella granskningsavgiften (PCT search fee) enligt de principer som gäller för rabattering då en nationell patentansökan med ITS åberopas i en PCT-ansökan. Den maximala rabatten motsvaras av summan av avgifterna som betalats för nationell ansökan + ITS. Rabatten (50% eller 100%) bestäms av i vilken utsträckning som granskningen kan grundas på den tidigare gjorda granskningen.

Mer information om priser

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 12 arbetsdagar. Möjlighet till expressleverans finns ofta. 

Viktigt att veta om tjänsten

Underlaget ska basera sig på en ansökan med ett prioritetsdatum från annan myndighet. PRV granskar enligt europeisk patentlagstiftning.

I ett PCT-uppdrag har kunden alltid en kontakt med handläggaren på PRV. I de fall underlaget (ansökan) är oenhetligt, komplext eller innehåller övriga uppenbara formella brister, tas det upp i kontakten. I ett PCT-uppdrag finns möjlighet för kunden att avgöra hur granskningen ska utformas. När en ansökan innehåller fler än en uppfinning, kan kunden bestämma vilken av uppfinningarna som ska granskas. Övriga uppfinningar kan också granskas, då mot en tilläggsavgift som baserar sig på ordinarie offertförfarande.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta PRV konsulttjänster.

E-post till PRV konsulttjänster

Telefon: 08-782 28 00

Tilläggstjänst: Kontinuerliga bevakningar

Tänk på att resultatet av en sökning speglar det dagsaktuella läget men att patentinformationen fylls på med 10 000-tals patentdokument varje vecka. Det är därför inte helt osannolikt att något dokument skulle kunna hamna inom ditt intresseområde. Vill du ha information kontinuerligt kan vi hjälpa till med en bevakning. Meddela oss så förbereder vi.

Läs mer om patentbevakning

Observera

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet är komplett.