Maria Munther – SitSac, en kombinerad ryggsäck och bilbälteskudde

Maria Munther är civilingenjör i kemiteknik med tilläggsutbildning i industridesign och har drygt tio års erfarenhet från produktrelaterat miljöarbete.

Ofta som projektledare. Hennes patenterade innovation SitSac är en kombinerad ryggsäck och bilbälteskudde. I bussar, taxi, hyrbil och på andra resor som inte sker i familjens bil, saknas ofta bälteskuddar. Med Marias uppfinning SitSac kan barnen alltid ha sin säkerhetsutrustning med sig. SitSacen är dessutom bra för att till exempel komma högre upp i biostolen, sitta bättre på restaurangen eller säkrare på tågresan.

Registrerade skydd

Patentnummer SE526884 från år 2004:

Kombinerad bälteskudde och ryggsäck

SitSac är också skyddat som registrerat varumärke.

Registrerat nationellt varumärke 0383029

Registrerat gemenskapsvarumärke 05502984

Källa

www.minno.se (extern webbplats)