Man som spelar cello under vatten
Bild: Pxhere

Registrera varumärke

Se till att registrera ditt varumärke på dina tänkta marknader innan du börjar satsa för mycket kapital i marknadsföring av varumärket.

Det är smart att registrera varumärket för ditt spel i ett tidigt skede. Gör det gärna parallellt med att du skaffar ett domännamn.

Innan du helt bestämmer vad ditt spel ska heta bör du undersöka att varumärkesnamnet är unikt och ledigt på de marknader där du ska verka. Sök i varumärkesdatabaser för att se att det inte är registrerat inom spelvärlden eller för andra relaterade produkter. I spelbranschen är det särskilt viktigt att göra varumärkessökningar för Europa och USA.

När du registrerar varumärke finns flera vägar att gå, beroende på din budget och ambition. Grunden är ofta ett registrerat varumärke i Sverige, nästa steg är vanligen Europa och sedan USA. 

Varumärkessymboler

™ som symbol efter ett visst ord eller en viss figur visar att ordet eller figuren används som varumärke. Användning av ™ har ingen rättslig betydelse i Sverige men används flitigt i USA.

®-symbolen används för att visa att ett visst ord eller en viss figur är registrerat som varumärke. Användandet saknar i sig rättslig betydelse i Sverige men används mycket i USA för att vara tydlig och varna andra för intrång. Dock strider det mot marknadsföringslagen att använda sig av symbolen om varumärket inte är registrerat.

Båda symboler kan i vissa sammanhang ge viss legitimitet till ditt varumärke.

Tänk på att

  • Göra en förundersökning kring dina önskade varumärken på de marknader du tänker verka.
  • Registrera varumärke i de länder du tänker verka.
  • Registrera dina varumärken tidigt och var säker på att domännamnen är lediga.
  • Registrera varumärke för ditt spels namn.