Enhetligt patent

Det enhetliga patentsystemet är ett komplement till de nationella patentsystemen och det europeiska systemet. Här kan du läsa om hur det fungerar. Observera att det enhetliga patentsystemet ännu inte har trätt i kraft.

I och med att systemet träder i kraft kommer en europeisk patentansökan som lämnas in till EPO och som beviljas, antingen bli ett europeiskt patent enligt nuvarande form eller ett patent med enhetlig verkan, det är du som sökande som bestämmer. Att patentet har enhetlig verkan betyder att patentet ger ett och samma skydd med samma rättsliga konsekvenser i alla deltagande medlemsländer.

Syftet med det enhetliga patentsystemet är att skapa ett alternativ som är kompatibelt med, och samtidigt förenklar det befintliga systemet. Det blir billigare att ansöka om patent, och att försvara och ifrågasätta ett patent för en stor marknad. Patentet får bara begränsas, överlåtas, upphävas eller upphöra i alla de deltagande medlemsländerna samtidigt. Däremot är det möjligt att upplåta licens för utövande av patentet i bara någon eller några av medlemsländerna. Den europeiska patentmyndigheten (EPO) registrerar sådan information i en särskild databas.

Det enhetliga patentsystemet gör det möjligt att lättare kunna välja det patent som passar uppfinningen bäst. Du kan välja mellan nationella patent, klassiska europeiska patent och enhetliga patent.

Begäran om enhetligt patent lämnas till EPO

En europeisk patentansökan som lämnas in till EPO och som beviljas, kan alltså antingen bli ett europeiskt patent enligt nuvarande form eller ett patent med enhetlig verkan, det är du som sökande som bestämmer. För att bli ett enhetligt patent måste patentet beviljas med samma patentkrav för alla deltagande medlemsländer och samtliga länder måste vara designerade. Begäran om att patentet ska ha enhetlig verkan måste lämnas in till EPO på samma språk som patentansökan till EPO. Det måste ske inom en månad från publiceringen av patentmeddelandet i EPO:s bulletin. Det kostar inget att begära ett enhetligt patent. Om patentet är meddelat på engelska måste patentskriften översättas till ytterligare ett annat unionsspråk. Är handläggningsspråket tyska eller franska i EPO måste översättning lämnas på engelska. Kravet på översättningar gäller under en övergångsperiod på mellan sex och tolv år. Översättningen har ingen rättslig verkan utan tjänar som information.

De deltagande medlemsländerna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Polen deltar i samarbetet men inte i domstolssystemet och därför gäller det enhetliga patentet inte där.

Plikt att ha ombud i domstol

Om du vill ha ditt ärende prövat i domstol är det obligatoriskt att engagera ett ombud för detta. Ombuden ska vara jurister som har rätt att processa inför nationell domstol i någon medlemsstat, eller “European Patent Attorney” som har rätt att företräda part inför EPO.

Kostnaderna för det enhetliga patentet består av:

  • Översättningsavgift
  • Årsavgifter
  • Eventuella processkostnader.

Översättningsavgift och årsavgifter betalas helt och fullt till EPO.

Läs mer om det enhetliga patentsystemet

Mer information finns hos EPO.

Unitary Patent and Unified Patent Court (extern webbplats)