Ändring av uppfinnare

Så här gör du om du vill ändra eller lägga till en uppfinnare.

I en ansökan

Om du i din ansökan angivit någon som uppfinnare, som egentligen inte är det, eller glömt att ange någon av uppfinnarna, kan du skriva till PRV och begära en ändring.

I ett patent

När ett patent har beviljats kan vi ändra uppgift angående uppfinnare i efterhand om beslutet visat sig felaktigt till följd av ofullständiga uppgifter från sökanden. Sådan ändring kan ske om såväl patentinnehavaren och redan angivna uppfinnare är överens om ändringen.

Läs mer

Ändring av sökande eller innehavare