Christin Wendel, samordnare för universitet och högskolor på PRV.
Christin Wendel, samordnare för universitet och högskolor på PRV. Foto: Maya Estelle

Christin Wendel

Jag är expert inom IKT, både tekniskt och immaterialrättsmässigt och har lång arbetslivserfarenhet inom informations- och kommunikationsteknik.

Det här brinner jag för!

  • Engagerad i att svenska innovatörer ska bli bättre på att samverka med varandra, med medveten hantering av immateriella tillgångar som kärnan i samverkan.
  • Särskilt engagerad i innovation, i samverkan mellan akademi och näringsliv.
  • Engagerad i datadrivna innovationer och affärsmodeller.

Mina erfarenheter av kunskapshöjning

På PRV har jag varit patentingenjör inom IKT sedan 2008. Jag har också varit ansvarig för PRV:s internutbildning inom PCT-systemet, arbetat med PRV:s riktlinjer för datorimplementerade uppfinningar, representerat PRV i internationella PCT-sammanhang och utbildat externt om immaterialrätt, både brett och med fokus på patent.

Sedan två år är jag ansvarig för kunskapshöjning om immateriella tillgångar av målgruppen universitet och högskolor.

I den verksamheten möter jag och mina kollegor masterstudenter, doktorander, forskare, professorer, lärare, start-ups och innovationsstöd på lärosätena, med deras skilda erfarenheter, perspektiv, ambitioner, utmaningar och behov.

De övergripande målen är att med hjälp av kunskapshöjning öka nyttiggörandet av forskningsresultat från svenska lärosäten och öka kompetensen om hantering av immateriella tillgångar i näringslivet. När studenter och forskare lämnar forskningsmiljön ska de stå väl rustade.

Mitt nästa föredrag handlar om värdet av data

Webbseminarium tillsammans med Rouse den 8 september 2020:
Förädla och kontrollera data – realisera värdet! 

I takt med utbyggnaden av sakernas internet och utrullningen av 5G ökar möjligheten till insamling och utbyte av massiva mängder data. Parallellt med tillgång till data utvecklas tekniker att analysera data och använda data i applikationer inom alla upptänkliga områden – diagnosstöd i vården, brottsbekämpning med hjälp av biometri, hälsoappar, VR-spel som använder geodata, industriell automation, autonoma fordon med mera. En sådan uppräkning gör det uppenbart att data har ett potentiellt mycket stort värde. Alla som genererar eller använder data i sin forskning eller i sin affär behöver förhålla sig till data som en immateriell tillgång.

Ett viktigt verktyg för att realisera värdet hos immateriella tillgångar är immaterialrätt, det vill säga patent, upphovsrätt, varumärke och designskydd. Jag berättar när var och en av dessa verktyg är relevanta för data, samt för närbesläktade digitala tillgångar som databaser, forskningsresultat, 3D-printingfiler, programkod, algoritmer, datorimplementerade uppfinningar, GUI med mera.

Jag tar också upp förhållandet mellan immaterialrätt och öppna data, öppen källkod och öppen innovation – att de inte är varandras motsatser utan att de fungerar som plattform för varandra och att det ofta är minst lika fördelaktigt att dela eller förfoga över en tillgång som att äga den och hålla den för sig själv.

Välkommen!