Upphovsrättsaktörer

Detta är ett urval av aktörer som arbetar för upphovsrätten.

ALIS

ALIS är en upphovsrättsorganisation som företräder litterära upphovspersoner. ALIS har som mål att öka respekten för samt stärka medvetenheten om upphovsrätten. Vår uppgift är att träffa avtal och administrera hanteringen av ersättning för vidareanvändning av litterära upphovspersoners verk.
www.alis.org

Bonus Copyright Access

Bonus Copyright Access är en ekonomisk förening utan vinstintresse som består av 15 rättighetshavande bransch- och intresseorganisationer inom text-, bild-, press- och notområdet.
Bonus Copyright Access

BUS

BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, är en organisation för bildkonstnärer oavsett uttryckssätt, målare, skulptörer, grafiker, illustratörer, performers, videokonstnärer, konsthantverkare, designers med mera. Genom BUS får bildupphovsmannen ersättning när konstverk används samt juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor.
www.bus.se

Copyswede

Copyswede licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad medier. Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Copyswede administrerar också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering.
copyswede.se

KLYS

KLYS, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, är de professionella kulturskaparnas samarbetsorganisation, vars främsta syfte är att samordna yrkesverksamma upphovsmäns och utövande konstnärers intressen när det gäller exempelvis upphovsrätt.
klys.se

SAMI

SAMI - Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation ser till att artister och musiker får ersättning när deras musik spelas offentligt. Allt inom ramarna för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning.
sami.se

STIM

STIM, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskaparna och deras musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter STIM rättigheter till musik och text.
stim.se